درباره خادمان سلامت

سازمان مردم نهاد با نام مجمع فرهنگي خادمان ساحت نور . فعالیت های زیادی در بخش های مهم، فرهنگی، هنری، اقتصادی و اجتماعی به شکلی گسترده دارد. که یکی از حوزه های مهم آن تهیه و توزیع محصولات ارگانیک و سالم طبیعی برای مردم عزیز و مستریان گرامی می باشد.

مواد غذایی و دارویی معرفی شده از بهترین مواد تهیه شده و با مشورت و نظارت کارشناسان متخصص از مزارع و تولید کننده های معتبر تهیه و تولید می شود

امید است با حمایت شما مشتریان عزیز بتوانیم خدمتی منحصر به فرد در عرصه سلامت خانواده های محترم ایرانی داشته باشیم